Plan dnia

7:00-8:30 Schodzenie się, swobodne zabawy dzieci
8:30-9:00 Śniadanie
9:00-9:15 Mycie zębów
9:15-10:15 Zajęcia dodatkowe
10:15-11:15 Zajęcia dydaktyczne
11:15-11:55 Zabawy na świeżym powietrzu
11:55-12:00 Przygotowanie do obiady (mycie buzi i rąk)
12:00-12:40 Obiad II danie
12:40-13:10 Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej
13:10-13:30 Obiad I danie (zupa)
13:30-14:30 Zajęcia tematyczne
(plastyczne, ruchowe, bajkoterapia)
14:30-14:45 Podwieczorek
14:45-15:45 Zabawy dowolne dzieci
15:45-18:00 Rozchodzenie się dzieci,
zabawy w kącikach tematycznych