Drodzy Rodzice! 

        Zgodnie z informacją, która ukazała się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania m.in. przedszkoli w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, które wprowadza zasady realizacji zadań przedszkola w wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.   
       W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że realizacja podstawy programowej będzie odbywała się za pośrednictwem multimediów np. poczty elektronicznej, facebooka czy strony internetowej przedszkola. Obecna sytuacja jest dla nas niecodzienna, wymagająca ścisłej współpracy pomiędzy dwoma najważniejszymi środowiskami wychowawczymi dziecka jakimi są dom rodzinny, jak również przedszkole. 
       W niedługim czasie ukazywać się będą przygotowane przez nas materiały dydaktyczne- zgodne z obowiązującą podstawą programową, jak również ciekawe pomysły, inspiracje do kreatywnego, a zarazem aktywnego spędzania czasu w domu. Przygotowując materiały edukacyjne dla Państwa dzieci, kierowałyśmy się przede wszystkim możliwościami psychofizycznymi, ale również doborem najważniejszych ćwiczeń, aby dzieci przyswoiły najistotniejsze informacje z danej tematyki. Aby zminimalizować czas spędzony przed komputerem, tabletem czy telefonem Państwa dziecka wybrałyśmy najważniejsze elementy zajęć. 
       Rozumiemy i szanujemy Państwa obowiązki zawodowe, ale liczymy na wsparcie i zrozumienie. Jako przedszkole prosimy, aby wszystkie zadania zaznaczane * (zadania obowiązkowe) były systematycznie realizowane przez naszych przedszkolaków. Po powrocie do przedszkola zadania będą sprawdzane, gdyż są one dowodem na realizację podstawy programowej. Przypominamy, iż dzieci 6-letnie realizują roczne przygotowanie przedszkolne. One w szczególności są zobligowane do jej realizacji. 
       Zachęcamy wszystkich Państwa do systematycznej obserwacji strony/poczty ponieważ codziennie będą dodawane nowe materiały dydaktyczne. W każdej chwili mogą  się Państwo  z nami kontaktować drogą e- mailową oraz telefoniczną.  Dzieci będą aktywizowane w różnych sferach: poznawczej, społecznej oraz fizycznej. Prosimy o nadsyłanie zdjęć  lub krótkiego sprawozdania z realizacji zadań przez naszych przedszkolaków.
    Gorąco całujemy i pozdrawiamy naszą grupę :)

 Karolina Szubska 
Aleksandra Wichrowska 

 Do zobaczenia wkrótce w naszym przedszkolu!!!!