Zapraszamy Państwa do włączania dzieciom piosenek w języku angielskim. Większość z nich to piosenki, które nasi przedszkolacy znają bardzo dobrze z przedszkola.

1. Piosenka przypominająca nazwy zwierząt wiejskich.  "Walk around the farm":
https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM&fbclid=IwAR3cqDEc6YG2rHVsPHl6WntPHlo_X-Kborj3joVPtN4i4iuXJCc03G9u17Q 

2
. Piosenka utrwalająca nazwy zwierząt egzotycznych. "We live in the Zoo"
https://www.youtube.com/watch?v=c8AJO7KE1MA  

3. Piosenka utrwalająca nazwy części ciała. "One little finger"

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ   

4. Piosenka, wspomagająca odróżniania strony lewej i prawej. "
The Pinocchio"
 https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA 


Gry edukacyjne utrwalające język angielski.

1. 
Gry utrwalające znajomość kolorów w języku angielskim:
 https://wordwall.net/pl/resource/1201377/angielski/zabawa-w-kolory-po-ang   

https://wordwall.net/pl/resource/1206633/kolory-ang