Zapraszamy Państwa do przeprowadzania z dziećmi zabaw rytmicznych. Jak powszechnie wiadomo, nasze dzieci uwielbiają zabawy z rytmem, które są bardzo wartościowe oraz wpływają stymulująco na wiele aspektów rozwoju. Przedstawiamy Państwu propozycje zabaw z rytmem w nauce zdalnej.

1. Proponujemy pierw przypomnieć dziecku podstawowe wiadomości o wyglądzie, cechach i dźwiękach instrumentów.

https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3O2G5zH9EvEv4AGaUBCR6TWwiLGvUhw5U6kIerHq1x6EhUQ-ODJIPlbw0&app=desktop
 

2. Zabawa z klaskaniem

Łączymy śpiew z ruchem- powtarzamy z dzieckiem tekst, następnie wyklaskujemy rytm jednocześnie śpiewając tekst znajdujący się poniżej i prosimy dziecko, aby naśladowało nas. 

Koci, koci, łapci
Pojedziemy do babci,
Babcia da nam kaszki,
A dziadek okraski.

Przeprowadzając tą zabawę z młodszymi dziećmi klaszczemy rączkami dziecka, zachęcając do zabawy.

3.  Figurki

Zabawa w figurki polega na tym, że dzieci biegają po pomieszczeniu (pamiętajmy, aby przestrzeń, w której znajduje się dziecko była bezpieczna) w rytm puszczonej z linku poniżej muzyki. Po pewnym czasie muzykę należy zatrzymać i powiedzieć: „Figurki, figurki zamieńcie się w.....” − tutaj należy wymyślić nazwę przedmiotu, zwierzęcia, osoby lub rośliny, w zależności od wyobraźni. Liczymy głośno do 3 i dzieci muszą zastygnąć bez ruchu, przybierając wymienioną postać, zwierzę, rzecz. 

Link do muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=cYcYKS0kbv8&list=PLjSuyMSxxASgn_jvzQiX3UHCdstrm7tWu&index=7


4. Opowiadanie muzyczne

Jest to rodzaj zabawy naśladowczej. Celem jest rytmiczne poruszanie się w takt muzyki. Tworzymy opowieść, która zawiera w sobie elementy ruchu, które dzieci mogą zilustrować.
Przykład: pewna rodzina słoni udała się na spacer
− tata słoń − (idzie ciężko) − bum, bum, bum,
mama – idzie szybko,
a słoniątko – najszybciej − lekko i podskakując.
Dzieci reagują natychmiast po usłyszeniu opowieści, naśladując opisane ruchy. W dalszej części opowieści można opisać na przykład taką historię: nagle rodzina słoni zobaczyła tygrysa − pauza muzyczna (należy zatrzymać muzykę) − wszyscy nieruchomo stanęli,
-tata słoń zatrąbił- dzieci próbują naśladować dźwięk trąbki, po czym należy włączyć muzykę ponownie,
- i tygrys uciekł, słoniątka zaczęły się cieszyć i biegać wesoło. Historię powtarzamy od początku, co jakiś czas dodając nowe elementy, żeby zaskoczyć dzieci.

Link do muzyki:https://www.youtube.com/watch?v=5hbtRWdve4M&list=PLjSuyMSxxASgn_jvzQiX3UHCdstrm7tWu&index=4