Kubusiowi Przyjaciele Natury
 
Przedszkolaki

Nasze przedszkole dołączyło do ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Kubusiowi przyjaciele natury”. Głównym celem akcji jest proekologiczna edukacja dzieci, ale również zachęcenie do aktywności ruchowej od najmłodszych lat. Nasze przedszkolaki wzięły udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczyły się troszczyć o środowisko naturalne, poznały podstawowe zasady ekologii, dowiedziały się dlaczego warto, a nawet trzeba jeść owoce i warzywa. Dzięki udziałowi w programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nasze przedszkole otrzymało wiele profesjonalnych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez metodyków z myślą o najmłodszych. Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak, aby rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych przedszkolaków. 
 


Edukacja prozawodowa 
 
Przedszkolaki

Głównym celem edukacji prozaowdowej jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami, poszerzanie zainteresowań, ale także motywowanie do działania. Doradztwo zawodowe jest realizowane w toku codziennych zajęć dydaktycznych zgodnych z podstawą programową, ale także z programem edukacji przedszkolnej. Podczas codziennych swobodnych zabaw w kącikach tematycznych- nasze dzieci aktywnie wcielały się w różnorodne role społeczne, a także przedstawicieli zawodów. Nasze przedszkolaki brały udział w tematycznych warsztatach „Świat zawodów nie jest mi obcy” organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną. Podczas warsztatów poznały zawody, ale także wcielały się w postaci – sprzedawcy, fryzjera, kucharza czy weterynarza. Dla uatrakcyjnienia zajęć z edukacji prozawodowej cyklicznie do naszego przedszkola zapraszamy- ciekawych gości, prezentujących określony zawód. W bieżącym roku szkolnym gościliśmy przedstawicieli- Policji, dzięki uprzejmości nasze przedszkolaki poznały najważniejsze informacje na temat tego zawodu. Gościliśmy również panią z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego, która opowiedziała dzieciom o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Nasze przedszkole odwiedził pan – Pszczelarz, który opowiedział dzieciom na temat swojego zawodu, a także o życiu i roli pszczół w przyrodzie. Nie zabrakło również ciekawych wycieczek naszych przedszkolaków m.in. na pocztę polską, schroniska, a nawet sklepu warzywnego. 


Miska dla schroniska 
 
Przedszkolaki

Drugi raz z rzędu nasze przedszkole aktywnie zaangażowało się w akcję zbierania pokarmu dla zwierząt z włocławskiego Schroniska. Ta akcja z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem wśród naszych przedszkolaków i ich rodziców. Udało nam się uzbierać: karmę, zabawki dla psów i kotów, a także koce. Ta akcja pokazuje nam jak ogromną wrażliwość na los bezbronnych zwierząt wykazują nasi rodzice i przedszkolaki. Dzięki takiej akcji nasi przedszkolacy uczą się większej wrażliwości i wyrozumiałości dla zwierząt. Wszystkie zebrane dary zostały przekazane schronisku. Dziękujemy za okazane serce. 

Zbieranie nakrętek
 
Przedszkolaki

Nasze przedszkole aktywnie angażuje się w pomoc Radkowi, który choruje od urodzenia na Mózgowe Porażenie Dziecięce. Uzbierana ilość nakrętek przez naszych przedszkolaków i ich Rodziców zostaje przekazywana na pomoc dla Radka Wiśniewskiego. Dzięki uzbieranym pieniążkom z nakrętek chłopiec ma zapewnioną rehabilitację. Zachęcamy do dalszego zbierania nakrętek, a jednocześnie składamy ogromne podziękowania dla wszystkich tych, którzy zaangażowali się w akcję dla Radka.Akcja "Drzewko za butelkę" 
Przedszkolaki


Nasze przedszkole, co roku aktywnie bierze udział w ogólnopolskiej Akcji organizowanej przez ANWIL S. A. Ta akcja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rodziców naszych przedszkolaków. Głównym jej celem jest zbieranie niepotrzebnych i zanieczyszczających otoczenie plastikowych butelek PET. W zamian za zebrane butelki, które trafiają do recyklingu, uczestnicy otrzymują sadzonki drzew i krzewów, które sadzą w wybranych przez siebie miejscach. W roku 2019 nasze przedszkole zebrało 7915 sztuk butelek. Najwięcej butelek zebrał chłopiec z grupy 3-latków – 2500 sztuk. Dzieci z grupy 5,6 latków wspólnie zebrały 5324 butelki, a grupa 3,4-latków – 2579 butelek. Finał XVII „Drzewko za butelkę” odbyło się 9 grudnia br. w Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Zwycięzcy otrzymali drzewka iglaste- świerki, które mogły pełnić rolę bożonarodzeniowego drzewka. Koordynatorem akcji była pani Karolina Szubska. "Zaczarowana wędrówka misia Tadka" 
Przedszkolaki

 

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 grupa starszaków zaangażowana została do wewnątrzprzedszkolnej akcji promującej czytelnictwo wśród dzieci. Akcja wymyślona przez wychowawców przede wszystkim ma na celu:

  • Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom- uświadomienia roli czytania w życiu dziecka (wyrabianie właściwych nawyków);

  • Wprowadzenie dziecka w świat literatury (przekazywanie pozytywnych wartości moralnych)

  • Wyrabianie u dzieci umiejętności uważnego słuchania utworów literackich, a więc rozwijanie mowy- umiejętności wypowiadania się na określony temat, wzbogacenie zasobu słownictwa;

  • Rozwijanie pamięci, wyobraźni;

  • Wytworzenie więzi z dzieckiem, a współpracy z przedszkolem.

Drugiego września dzieci z grupy starszaków poznały misia oraz wspólnie wymyśliły mu imię – nazywając go „miś Tadek”. Miś w tygodniu towarzyszył dzieciom podczas codziennych zajęć, odpoczynku oraz zabawy w przedszkolu. Natomiast główną rolą naszego misia Tadka była wędrówka do domów naszych przedszkolaków, oczywiście za zgodą rodziców. Miś Tadek co tydzień (na weekend) gościł w domu wylosowanego przez nauczyciela dziecka. Dzieci w ciągu dnia mogły z nim miło spędzać czas, jednak głównym zadaniem misia oraz rodzica – było wspólne przeczytanie bajki, baśni lub opowiadania dziecku. Natomiast kolejnym zadaniem tym razem dziecka było narysowanie, ozdobienie imiennej karteczki w naszym pamiętniku. I tak miś co tydzień trafiał do domów naszych 5,6-latków. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych przedszkolaków.


 

"Przygody Szkolne Gangu Fajniaków" 

Przedszkolaki

 

 Nasze przedszkole bierze udział w programie edukacyjnym promującym postawę ekologiczną wśród dzieci. Akcja ma na celu nauczyć dzieci jak należy dbać o środowisko, a także uwrażliwić na otaczającą przyrodę. Na naszych przedszkolaków czekają ciekawe zajęcia dotyczące czterech żywiołów, które są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Dzieci będą brać udział w ciekawych eksperymentach badawczych , a także będą słuchać różnorodnych opowiadań i historyjek o przygodach Fajniaków. Nie zabraknie również interesujących filmów o charakterze edukacyjnym. Mamy nadzieje, że dzieci doświadczą magii natury oraz zrozumieją jak ważna jest otaczająca nas przyroda.