Oferta przedszkola "Na Wspólnej
 
Przedszkolaki
Idea działania

   Niepubliczne Przedszkole „Na Wspólnej” jest miejscem, gdzie dzieci mogą w pełni  przeżywać swoje radosne dzieciństwo i każdego dnia odkrywać swój nieskończony potencjał twórczy. Nasze przedszkolaki uczą się przede wszystkim przez zabawę, która jest najlepszą formą przekazywania dzieciom niezbędnych umiejętności i wiedzy o otaczającym świecie. Życzliwa i wyrozumiała opieka kadry przedszkolnej oraz duża różnorodność zajęć, pozwolą z każdego naszego przedszkolaka wydobyć jego mocne strony i właściwie wspomóc go w harmonijnym rozwoju pod względem emocjonalnym, fizycznym i intelektualnym.    Szczególny nacisk chcemy położyć na wychowanie dzieci w duchu pełnej tolerancji dla otaczającego ich świata i osób.

Nasze cele

Naszym celem jest spowodowanie, by każde dziecko:
• poznało swoje możliwości,
• nauczyło się podstaw społecznego życia w grupie,
• dawało sobie radę w różnych sytuacjach problemowych,
• stopniowo osiągało coraz wyższy stopień samodzielności, zarówno w samoobsłudze, jak i toku myślenia,
•  zostało jak najlepiej przygotowane do podjęcia nauki w szkoły podstawowej.


To, co nas wyróżnia

 • szczególna, kameralna atmosfera umożliwiająca pełny kontakt z każdym dzieckiem;
 • troskliwa i opiekuńcza kadra pedagogiczna;
 • codziennie różnorodne zajęcia ruchowe;
 • opieka logopedy;
 • codzienne czytanie dzieciom bajek;
 • godziny pracy dostosowane także do rozkładu dnia rodziców aktywnych zawodowo 7.00 -  18 .00 (pon - pt);
 • znakomita lokalizacja;
 • pełna i otwarta współpraca z Rodzicami;
 • indywidualne podejście do dziecka;
 • ciekawa i bogata oferta zajęć;

Wymagania wiekowe

Zapraszamy Rodziców wszystkich dzieci od 2,5 do 5 roku życia.

Godziny otwarcia

   Niepubliczne Przedszkole „Na Wspólnej” jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00

Odpoczynek

   Dla najmłodszych ok. godziny 12.30 przewidziana jest pora odpoczynku. Spanie oraz leżakowanie przewidujemy tylko dla dzieci, które tego potrzebują. Pozostałe dzieci odpoczywają wówczas przy wyciszonej muzyce, albo bajkach czytanych przez nauczyciela.

Lokal

   Nasze przedszkole mieści się w specjalnie dostosowanych dla naszych dzieci pomieszczeniach – specjalne, niskie toalety oraz umywalki, wyodrębnione pomieszczenie dla personelu, kolorowa sala zabaw, szatnia, plac zabaw. Na wyposażenie lokalu składają się wyłącznie meble posiadające specjalistyczne atesty, a zabawki i akcesoria odpowiadają szczegółowym wymaganiom normy CE.

Kadra

   Jesteśmy  pedagogami oraz nauczycielami doświadczonymi w wychowaniu dzieci. Dla nauczycieli, osób związanych z przedszkolem „Na Wspólnej”, nauczanie to więcej niż tylko "praca" - to pasja, która w połączeniu z możliwością kontaktu z dziećmi daje fantastyczne efekty - uśmiechnięte buzie dzieci, zaspokajana ciekawość poznawania oraz samodzielnego odkrywania coraz to nowych rzeczy. Wiemy o tym, że szczęśliwe dzieci to zadowoleni Rodzice, dbamy więc aby przy współpracy z nimi przedszkole spełniało oczekiwania dzieci i ich rodzin. Słuchamy uważnie tego, co mówią do nas dzieci, dla nas każde z nich jest indywidualnością. Jesteśmy otwarci na nowości, nowe możliwości współpracy.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i sanitarne

   Niepubliczne Przedszkole „Na Wspólnej” spełnia wszystkie wymagania Straży Pożarnej i Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz higieniczno - sanitarnej określone w Rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Całe przedszkole jest obiektem kompleksowo przygotowanym pod kątem obiektu pobytu dzieci (atestowane wykładziny podłogowe, odpowiednia wentylacja, wykładziny ceramiczne w pomieszczeniach łazienek).

Program

   Program wychowania został opracowany w oparciu o wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zapewniamy wszechstronny, aktywny i twórczy rozwój naszych pociech dostosowany ściśle do oczekiwań stawianych przyszłym ucznion szkół podstawowych. W ramach zajęć prowadzimy arkusze obserwacji rozwoju każdego dziecka określające jego predyspozycje i rozwój fizyczno - umysłowy. Nadzór nad naszą placówką sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Delegatura we Włocławku oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek.

Zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci, w ramach czesnego, to:

 • godzinne lekcje języka angielskiego, prowadzone przez absolwentkę filologii angielskiej, które pozwolą dzieciom w naturalny sposób przyswoić język obcy poprzez zabawy, piosenki, gry językowe, rymowanki, inscenizacje oraz mini dialogi, dzięki tym zajęciom dzieci osłuchają się z akcentem i fonetyką języka angielskiego,
 • godzinne zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, prowadzone przez absolwenta AWF, specjalistę od wad postawy,
 • współpracujemy z wykwalifikowanym logopedą, wieloletnim pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku.
 • W miarę oczekiwań rodziców oferujemy naukę języka niemieckiego dla dzieci.
Wyżywienie

   Przedszkole” Na Wspólnej” posiada zawarte porozumienie z profesjonalną firmą świadczącą usługi cateringowe, która zapewnia bezpieczeństwo sanitarne, jakość świadczonych usług, a przede wszystkim zdrowe, różnorodne i smaczne posiłki. Firma ta pozostaje pod kontrolą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, spełnia wymogi higieniczno-sanitarne dla tego typu obiektów.
W przedszkolu „Na Wspólnej” dzieci mogą spożywać 3 posiłki:

 • śniadanie
 • 2 daniowy obiad
 • podwieczorek