Oferta przedszkola "Na Wspólnej"
 
 
Przedszkolaki
Idea działania

   Niepubliczne Przedszkole „Na Wspólnej” jest miejscem, gdzie dzieci mogą w pełni  przeżywać swoje radosne dzieciństwo i każdego dnia odkrywać swój nieskończony potencjał twórczy. Nasze przedszkolaki uczą się przede wszystkim przez zabawę, która jest najlepszą formą przekazywania dzieciom niezbędnych umiejętności i wiedzy o otaczającym świecie. Życzliwa i wyrozumiała opieka kadry przedszkolnej oraz duża różnorodność zajęć, pozwolą z każdego naszego przedszkolaka wydobyć jego mocne strony i właściwie wspomóc go w harmonijnym rozwoju pod względem emocjonalnym, fizycznym i intelektualnym. Szczególny nacisk chcemy położyć na wychowanie dzieci w duchu pełnej tolerancji dla otaczającego ich świata i osób.

 
Nasze cele

Naszym celem jest spowodowanie, by każde dziecko:
• poznało swoje możliwości,
• nauczyło się podstaw społecznego życia w grupie,
• dawało sobie radę w różnych sytuacjach problemowych,
• stopniowo osiągało coraz wyższy stopień samodzielności, zarówno w samoobsłudze, jak i toku myślenia,
•  zostało jak najlepiej przygotowane do podjęcia nauki w szkoły podstawowej.


 

To, co nas wyróżnia

 • szczególna, kameralna atmosfera umożliwiająca pełny kontakt z każdym dzieckiem;
 • troskliwa i opiekuńcza kadra pedagogiczna;
 • codziennie różnorodne zajęcia ruchowe;
 • opieka logopedy;
 • codzienne czytanie dzieciom bajek;
 • godziny pracy dostosowane także do rozkładu dnia rodziców aktywnych zawodowo 6.45 -  17 .00 (pon - pt);
 • znakomita lokalizacja;
 • pełna i otwarta współpraca z Rodzicami;
 • indywidualne podejście do dziecka;
 • ciekawa i bogata oferta zajęć;

 
Wymagania wiekowe

Zapraszamy Rodziców wszystkich dzieci od 2,5 do 6 roku życia.

 
Przedszkolaki
Godziny otwarcia

   Niepubliczne Przedszkole „Na Wspólnej” jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 17.00

 
Odpoczynek

   Dla najmłodszych ok. godziny  13.00-13.30 przewidziana jest pora odpoczynku. Spanie oraz leżakowanie przewidujemy tylko dla dzieci, które tego potrzebują. Pozostałe dzieci odpoczywają wówczas przy wyciszonej muzyce, albo bajkach czytanych przez nauczyciela.

 
Lokal

Przedszkolaki
    Nasze przedszkole posiada dwie przestronne i kolorowe sale dydaktyczne. Sale posiadają odpowiednie wyposażenie dostosowane do dzieci w wieku przedszkolnym. W salach znajdują się pomoce dydaktyczne tj. tablice, jak również zabawki posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty. W salach stworzone zostały kąciki tematyczne tj. kącik książek, lalek, klocków czy sportowy, dzięki którym nasze przedszkolaki kreatywnie spędzają czas na tematycznych zabawach, w których rozwijają swoją dziecięcą ciekawość, ale także wyobraźnię. W przedszkolu znajduje się również estetycznie urządzona łazienka, która jest dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci. Ponadto posiadamy przyjazną oku- szatnię, w której znajdują się indywidualne kolorowe szafeczki dla każdego przedszkolaka. W przedszkolu wyodrębnione zostało pomieszczenie socjalne dla pracowników. Na zewnątrz terenu przedszkola znajduje się przedszkolny plac zabaw posiadający bogate wyposażenie. 

 

Plac zabaw
 

   Nasze przedszkole posiada niewielki plac zabaw, który wyposażony jest w dwie kolorowe zjeżdżalnie. Mniejsza przeznaczona jest dla dzieci najmłodszych, natomiast większa dla dzieci starszych. Ponadto na palcu zabaw znajdują się dwie huśtawki dostosowane do wieku dzieci oraz dwie piaskownice w kształcie kraba i żółwia. Nasz plac zabaw został wyłożony specjalną płytą gumową, która zwiększa bezpieczeństwo dzieci podczas różnorodnych zabaw na placu. Przedszkolny plac zabaw jest miejscem codziennej zabawy, aktywnego spędzania czasu naszych przedszkolaków. Dzieci mogą tam się relaksować, a także rozwijać sprawności ruchowe. Wszystkie zabawki znajdujące się na placu zabaw posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty. 


 
Kadra

   Jesteśmy  pedagogami oraz nauczycielami doświadczonymi w wychowaniu dzieci. Dla nauczycieli, osób związanych z przedszkolem „Na Wspólnej”, nauczanie to więcej niż tylko "praca" - to pasja, która w połączeniu z możliwością kontaktu z dziećmi daje fantastyczne efekty - uśmiechnięte buzie dzieci, zaspokajana ciekawość poznawania oraz samodzielnego odkrywania coraz to nowych rzeczy. Wiemy o tym, że szczęśliwe dzieci to zadowoleni Rodzice, dbamy więc aby przy współpracy z nimi przedszkole spełniało oczekiwania dzieci i ich rodzin. Słuchamy uważnie tego, co mówią do nas dzieci, dla nas każde z nich jest indywidualnością. Jesteśmy otwarci na nowości, nowe możliwości współpracy.

 
Przedszkolaki
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i sanitarne

   Niepubliczne Przedszkole „Na Wspólnej” spełnia wszystkie wymagania Straży Pożarnej i Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz higieniczno - sanitarnej określone w Rozporządzeniu o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Całe przedszkole jest obiektem kompleksowo przygotowanym pod kątem obiektu pobytu dzieci (atestowane wykładziny podłogowe, odpowiednia wentylacja, wykładziny ceramiczne w pomieszczeniach łazienek).


 
Program
Przedszkolaki

   Program wychowania został opracowany w oparciu o wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zapewniamy wszechstronny, aktywny i twórczy rozwój naszych pociech dostosowany ściśle do oczekiwań stawianych przyszłym ucznion szkół podstawowych. W ramach zajęć prowadzimy arkusze obserwacji rozwoju każdego dziecka określające jego predyspozycje i rozwój fizyczno - umysłowy. Nadzór nad naszą placówką sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Delegatura we Włocławku oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek.

 

Zajęcia dodatkowe
 

  Nasze przedszkole oferuje bogaty wachlarz zajęć dodatkowych w cenie czesnego. Zajęcia dodatkowe mają na celu wszechstronny rozwój dziecka w różnych jego aspektach. Zajęcia pobudzają u dzieci naturalną ciekawość oraz umożliwiają zdobycie nowych doświadczeń i zainteresowań. Nasze przedszkole oferuje :

 

 • 3 x w tygodniu język angielski, na którym dzieci poznają słownictwo tematyczne, piosenki, rymowanki, a także biorą udział w różnorodnych grach i zabawach językowych.

 • 2 x w tygodniu religię, na której dzieciom wpajane są wartości zgodne z naszą religią.

 • 1 x w tygodniu rytmikę, na której przedszkolaki bawią się z muzyką, poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach muzycznych.

 • 1 x w tygodniu zumbę, dzięki której dzieci są w ciągłym ruchu, poznają ciekawe choreografie taneczne oraz w pełni zaspakajają naturalną potrzebę ruchu.

 • 1 x w tygodniu zajęcia ortofoniczne podczas których organizowane są zabawy artykulacyjne, ortofoniczne, dźwiękonaśladowcze, a także różnorodne ćwiczenia sprzyjające prawidłowej wymowie.

Zajęcia dodatkowe są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli. 


 

Wyżywienie
 
   Przedszkole ”Na Wspólnej” posiada zawarte porozumienie z profesjonalną firmą świadczącą usługi cateringowe, która zapewnia bezpieczeństwo sanitarne, jakość świadczonych usług, a przede wszystkim zdrowe, różnorodne i smaczne posiłki. Firma ta pozostaje pod kontrolą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, spełnia wymogi higieniczno-sanitarne dla tego typu obiektów.
W przedszkolu „Na Wspólnej” dzieci mogą spożywać 4 posiłki:
 • śniadanie
 • drugie śniadanie
 • I danie
 • II danie