Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala,
nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje,
nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje
-przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil„
Janusz Korczak

Kadra Niepublicznego Przedszkola „Na Wspólnej” to zespół wykształconych, kreatywnych, doświadczonych i przede wszystkim ciepłych osób, dla których praca z dziećmi to pasja. Nasi nauczyciele chętnie i stale podnoszą swoje kompetencje zawodowe i rozwijają umiejętności, dzięki czemu wdrażają do pracy różnorodne i nowoczesne koncepcję oraz metody gwarantując nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Wszyscy pedagodzy pracujący w naszej placówce posiadają dyplomy wyższych uczelni, a ich zaangażowanie i życzliwość w stosunku do dzieci jest ich najlepszą wizytówką.

 

 mgr Jagoda Zajączkowska – Dyrektor przedszkola

Ukończyłam Uniwersytet Mikołaja Kopernika na kierunku filologia germańska oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, a także technologii informacyjnej. W zawodzie nauczyciela pracuję od 2008 roku. Dyrektorem, a zarazem właścicielem Niepublicznego Przedszkola „Na Wspólnej” jestem od 2011 roku, gdy podjęłam decyzję o spełnieniu swojego marzenia i stworzeniu dla dzieci miejsca, w którym będą mogły wzrastać i poznawać świat w atmosferze wzajemnej serdeczności i szacunku. Jako dyrektor przedszkola jestem odpowiedzialna za całość jego pracy, zarówno pod względem dydaktycznym, organizacyjnym i technicznym. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zbierałam nie tylko na studiach, ale również pracując w Gimnazjum nr 12 we Włocławku czy Punkcie Przedszkolnym, Szkole Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Modzerowie. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego. Uśmiech dziecka, radość jego rodzica i zadowolenie nauczycieli daje mi mnóstwo pozytywnej energii. W pracy i w życiu wychodzę z założenia, że „nie ma rzeczy niemożliwych – są tylko trudne do wykonania”.

mgr Karolina Gumińska– nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyłam studia magisterskie w KSW we Włocławku na kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika przedszkolna z elementami terapii dziecka. Z dziećmi pracuję od 7 lat. Interesuje się literatura,sportem i zwierzętami. Kocham nowe wyzwania, w których cały czas staram się podnosić sobie poprzeczkę. Jako nauczyciel przedszkola realizuję swoje marzenie z dzieciństwa, dzięki czemu czuje się człowiekiem szczęśliwym i spełnionym. W każdym dziecku staram się dostrzec jakiś talent i umiejętności,którą pomagam mu rozwijać. Największą rekompensatą mojej codziennej pracy jest uśmiech na twarzach dzieci, ich zaufanie i wdzięczność w stosunku do mojej osoby. To wszystko motywuje mnie do dalszych działań i sprawia, że czuje się dowartościowana i potrzebna.

mgr Karolina Szubska– asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego

W Niepublicznym Przedszkolu "Na Wspólnej" pracuje od 3 lat . Interesuję się fotografią, podróżami oraz nowoczesnymi technikami plastycznymi, które chętnie wykorzystuję w pracach wykonywanych z przedszkolakami. Każdy dzień w przedszkolu jest dla mnie nie tyko inspiracją, ale i przygodą w zdobywaniu nowych doświadczeń. W pracy z dziećmi stawiam przede wszystkim na wzajemne zrozumienie oraz kreatywne rozwiązywanie problemów.

mgr Aleksandra Wichrowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego
i języka angielskiego

Ukończyłam studia wyższe I stopnia na kierunku : Pedagogika, o specjalności : Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w PWSZ we Włocławku oraz studia II stopnia na kierunku: Pedagogika, o specjalności: Opieka i wsparcie społeczne na UMK w Toruniu. Jestem również absolwentką GWSH w Gdańsku, gdzie ukończyłam studia podyplomowe w zakresie nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W zawodzie nauczyciela pracuje od 5 lat. Z Niepublicznym Przedszkolem "Na Wspólnej" związana jestem od 2017 roku. Od zawsze moją pasją była praca z dziećmi. Jako nauczyciel staram się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Chętnie i systematycznie się dokształcam, a zdobytą wiedzę wykorzystuję w codziennej pracy z przedszkolakami. Ponadto interesuje się muzyką oraz tańcem.

mgr Elżbieta Królikowska - logopeda

Jestem emerytowanym nauczycielem – pedagogiem/terapeutą/logopedą. Przepracowałam w oświacie blisko 30 lat. Poznałam pracę z dziećmi, młodzieżą, studentami i nauczycielami. W swoim życiu zawodowym zajmowała mnie głównie praktyka – praca diagnostyczno-terapeutyczna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku. Dodatkowym torem moich działań była, i nadal pozostaje, praca szkoleniowo-doradcza. Pracowałam jako doradca metodyczny ds. terapii pedagogicznej, wspomagając nauczycieli w udzielaniu przez nich pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz jako nauczyciel akademicki (UMK Toruń). Jestem edukatorem – od lat prowadzę zajęcia na kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych dla nauczycieli. Prowadzę także szkolenia dla rad pedagogicznych szkół. Moje doświadczenia obejmują także sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi (praca w Kuratorium Oświaty) oraz realizacją zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku (wicedyrektor). W Przedszkolu „Na Wspólnej” pracuję piąty rok. Jako logopeda wspomagam rozwój językowy dzieci. Doskonalę ich wypowiadanie się pod względem słownikowym, gramatycznym i artykulacyjnym. W pracy przyświeca mi naczelna zasada, że rozwój dziecka powinien być radosny, a pobyt w Przedszkolu ma być źródłem zabawy, społecznego treningu i poznawania świata. Pokazuję dzieciom znaczenie komunikacji (werbalnej, niewerbalnej oraz migowej) w zaspokajaniu swoich potrzeb oraz zrozumieniu potrzeb innych ludzi. Dzieciom - poprzez zabawę i ćwiczenia - pomagam w osiąganiu pełni kompetencji językowych, odpowiednich do osiąganego wieku. Rodziców zachęcam do wspierania swoich maluchów w tej ewolucji.

mgr Dorota Reniecka – nauczyciel rytmiki

Jestem absolwentką Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na kierunkach: Teoria muzyki oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Ukończyłam również Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Czesława Niemena we Włocławku w klasie skrzypiec. Od 2009 roku pracuję jako nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych. Od kilku lat jestem dyrygentką szkolnej orkiestry smyczkowej. Poza pracą w szkołach muzycznych prowadzę również zajęcia rytmiki w przedszkolach. Cieszę się, kiedy razem z Dziećmi z Przedszkola "Na Wspólnej" możemy odkrywać świat muzyki w zabawach ruchowych, tańcu i śpiewie.

mgr Sławomira Majcher – instruktor zumby

tekst

 

mgr Joanna Trawińska – nauczyciel religii

Jestem katechetą, nauczycielem, pedagogiem, socjoterapeutą, opiekunem, przyjacielem i rodzicem. Ukończyłam studia magisterskie w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela. Studia podyplomowe na kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Socjoterapia dzieci i młodzieży, Pedagogika opiekuńczo wychowawcza – pedagog szkolny, Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna, logopedia. Z dziećmi pracuję 9 lat, w tym okresie pracowałam jako nauczyciel religii – katecheta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, wychowawca, pedagog, logopeda oraz wicedyrektor przedszkola. Praca z dziećmi jest moja pasją. Daje mi ona wiele radości i satysfakcji, ponieważ robię na co dzień to co, lubię. Pragnę każdego dnia wszechstronnie rozwijać swoich wychowanków przez ciekawe zajęcia i nowoczesne metody pracy. Dzieci inspirują mnie do podejmowania nowych działań. W działaniach dydaktycznych i wychowawczych kieruję się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną promującym chrześcijański system wartości oraz postawę obywatelską z poszanowaniem godności osobistej.