DO POBRANIA
 


Drodzy rodzice!

 
Dnia 1 września 2011 rozpoczął swoją działalność Punkt Przedszkolny oraz Pogotowie Przedszkolne „Na Wspólnej”. Naszym nadrzędnym celem jest wspomaganie Państwa dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
Preferowaną metodą nauczania będzie nauczanie wielozmysłowe. W procesie dydaktycznym nauczyciel będzie starał się przekazywać dzieciom informacje poprzez oddziaływanie na jak największą liczbę zmysłów. Metoda ta sprzyja indywidualizacji nauczania, tj. indywidualnego podejścia do każdego dziecka, dzięki czemu możliwe jest wczesne rozpoznawanie talentów i uzdolnień u dzieci. Istotą nauczania wielozmysłowego jest to, że im większą liczbą kanałów sensorycznych (zmysłów) nowa informacja dotrze do kory mózgowej, tym większe będą szanse, że materiał zostanie trwale zapamiętany.
Nauka wielozmysłowa sprzyja więc aktywizowaniu potencjalnych możliwości, które tkwią w każdym dziecku. Stwarzając Państwa pociechom warunki do wykorzystywania wszystkich zmysłów podczas zabawy i uczenia się, zwiększamy ich możliwości percepcyjne i usprawniamy prawidłowe funkcjonowanie zmysłów. 
Każde dziecko ma inne zainteresowania, upodobania i zdolności, dlatego stworzyliśmy bogatą ofertę zajęć dodatkowych, które pozwolą zarówno na wydobywanie jak i doskonalenie talentów Państwa dzieci.
Poprzez indywidualne podejście do każdego dziecka zadbamy o jego wszechstronny rozwój.

Dlaczego grupa wielowiekowa?
 
Pociechy z Mikołajem Punkt Przedszkolny „Na Wspólnej” jest placówką, do której uczęszczają dzieci od 3 do 5 lat i nie ma podziału na grupy wiekowe. Stworzona jest jedna grupa, wielowiekowa. Ma to swoje głębokie uzasadnienie, bowiem taka organizacja grupy korzystnie wpływa przede wszystkim na rozwój dziecka. Można powiedzieć, że jest to idealne i optymalne rozwiązanie dla dzieci, zarówno jedynaków, jak i tych posiadających rodzeństwo. Jedynacy "mają" w takiej grupie starszą "siostrę", czy młodszego "brata". Rodzeństwa zwłaszcza w czasie adaptacji czują się bezpieczne (to dotyczy zwłaszcza młodszego dziecka rozpoczynającego przygodę z przedszkolem), a starsze z rodzeństwa, ma kolegów w tym samym wieku i może rozwijać się według własnego tempa. Dzieci w takiej grupie łatwo przystosowują się do warunków życia przedszkolnego. Nie ma potrzeby rozdzielania rodzeństw, przyjaciół, czy sąsiadów.
Dobra adaptacja nastawia pozytywnie do placówki oraz systemu edukacji. Ponadto dzieci rozwijają się tak, jak dzieje się to naturalnie w rodzinie. Zatem bogatsze są relacje interpersonalne, społeczne, inaczej buduje się empatia i asertywność, odpowiedzialność i samodzielność, więzi i relacje w grupie.
 
Grupa wielowiekowa zapewnia dzieciom w większym stopniu poczucie bezpieczeństwa. Dzieci w grupie stają się bardziej samodzielne i odpowiedzialne. Najmłodsze przedszkolaki bardzo szybko uczą się przez naśladownictwo i obserwację. „Starszacy” wykazują naturalne zachowania opiekuńcze, dzięki którym uczą się, jak być odpowiedzialnym za siebie i innych.

Relacje między dziećmi w grupie wielowiekowej cechuje większa otwartość i wrażliwość na potrzeby kolegów, co w efekcie powoduje zmniejszenie ilości konfliktów w zespole. Dzieci w grupie rozwojowej potrafią organizować zespoły zabawowe o dużej aktywności twórczej, samodzielnie inicjują zabawy tematyczne z wykorzystaniem rekwizytów i podziałem na wiele ról. Dzięki wspólnej zabawie dzieci młodszych i starszych, każde z nich gromadzi wielostronne doświadczenia, głównie emocjonalne i społeczne.
Praca w grupie rozwojowej (wielowiekowej) wymaga jednak odpowiedniej organizacji placówki, dostosowania metod i form działalności przedszkola do pracy z dziećmi w różnym wieku oraz wysiłku i systematyczności ze strony wychowawców. Oczywiście dużo łatwiej jest zorganizować pracę i zajęcia w grupie dzieci jednorodnej wiekiem. W grupie wielowiekowej trzeba wszystko dokładnie przemyśleć, przygotować na różnych poziomach, wejść w inny rytm pracy, zmienić sposób myślenia, mieć podzielną uwagę i zmysł organizacyjny. To wymaga czasu, pozytywnego nastawienia i zaangażowania ze strony wychowawcy, który z odpowiednią wiedzą i zaangażowaniem "uczy się dzieci". Bowiem nie zawsze to, co najłatwiejsze jest najlepsze. Praca w grupie wielowiekowej nie należy do pracy łatwej, ale jeśli włożony w nią wysiłek przynosi efekty, to taka praca cieszy podwójnie. Wymaga to czasu, stałości, pracowitości, nie popadania w rutynę, a przede wszystkim CIERPLIWOŚCI. :) Taki model grupy zbliża przedszkole do wzorca rodziny.