Jesteśmy placówką oświatową realizującą cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty. 
 
Nasze przedszkole zapewnia Państwa pociechom możliwość pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego, a także przygotowuje do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 
 
Pragniemy stworzyć Państwu warunki partnerskiej współpracy i wspierać w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.